Bewegend leren

Op de Wizard vinden we het dus heel belangrijk dat leerlingen voldoende bewegen. Want we denken dat beweging het leren voor leerlingen aantrekkelijker maakt. Dat blijkt ook uit onderzoek van Vandebroek, Wassink en Rutte (2016). Leerlingen die meer bewegingskansen krijgen:

  • Leren beter bewegen (hun motorische vaardigheden groeien).
  • Zijn, door die beweging, meer betrokken.
  • Zijn minder bang om fouten te maken.
  • Brengen zelf ook nieuwe ideeën in bij activiteiten.

Wanneer er bewogen wordt, zijn zelfs de scores beter! Bewegen stimuleert de aanmaak van nieuwe hersencellen, wat goed is voor je cognitie op lange termijn. Wij willen bewegen inzetten als middel om leerlingen meer betrokken te krijgen en cognitief te stimuleren.

Dat geldt ook voor het team!

Op de Wizard bewegen niet alleen de kinderen: het team van leerkrachten beweegt zelf ook mee. In de dagelijkse praktijk bij de lessen, maar ook door te luisteren naar wat er speelt in de school. En het blijft niet bij luisteren, we ondernemen actie! Zo beweegt de school mee.

Groep 8 heeft vandaag buiten spelling gedaan. Zij oefenden de verleden tijd van sterke en zwakke werkwoorden.

Vandaag heeft groep 6 een actieve spellingsles gehad, namelijk spellingestafette!