Ruimte voor kinderen

Eigen verantwoordelijkheid creëren

Op de Wizard zijn we van mening dat kinderen zich beter kunnen ontwikkelen als wij ze ruimte geven. Leerlingen leren dat ze zelf verantwoordelijkheid moeten dragen. Verantwoordelijkheid voor hun eigen leren, voor het werk dat ze leveren, maar ook verantwoordelijk zijn in de omgang met anderen.

Marcel, vakleerkracht gym

“Gezond gedrag komt tijdens een gymles of op het plein vaak extra naar voren. Ineens moet er in een vrije situatie van alles samen gedaan worden. En dat levert wel eens conflicten op.

Leerling 1: (verdrietig) Juf/meester hij/zij gaf mij een hele harde duw
Leerling 2: (verdrietig) Ja maar hij/zij trok ineens aan de schommel en toen viel ik er bijna heel hard af.

Leerling 1: (bozig) Ja maar we mochten 10x zwaaien en je zat er al heel lang op en je bleef ook doorzwaaien toen ik tegen jou zei dat ik aan de beurt was.

Leerling 2: (bozig) Dat heb jij niet gezegd.
Leerling 1: (boos) Jawel en daarvoor had jij ook al veel te lang gezwaaid!!!!!

Dit is een voorbeeld wat je regelmatig kan tegenkomen en als je goed luistert merk je dat het geen onwil is, maar onbegrip.

Leerling 1 was lekker aan het zwaaien, was al lang weer vergeten hoe vaak je eigenlijk mocht zwaaien en hoorde wel wat geluid van leerling 2, maar het drong niet door. Vervolgens heeft in een opwelling de andere leerling hard geduwd.

Leerling 2 vind het erg belangrijk dat de regels gehandhaafd worden en wil graag dat iedereen even vaak zwaait. Deze leerling vergat toen in zijn enthousiasme om te mogen schommelen en de regels te handhaven iets belangrijks. Namelijk dat je heel erg kunt schrikken als er iets onverwachts gebeurt.

Met deze leerlingen maak je een rustig praatje om de situatie zo te behandelen dat het voor beiden inzichtelijk wordt wat er is gebeurd. En wat zij beide zouden kunnen doen om de situatie beter op te lossen.
Oftewel wat is gezond gedrag en hoe ga ik met situaties om die voor mij niet fijn zijn.

Elke stap die kinderen daarin maken vermindert en verkleint de conflicten in een klas, wat weer zorgt voor een betere sfeer in de klas.
En in een klas waarin een goede sfeer heerst ben je veilig.

In een veilige klas durf je te schitteren: kijk eens wat ik al kan.
Maar durf je ook fouten te maken: ik leer het vanzelf.

Gezond gedrag zorgt voor een veilig klimaat en dus ook voor betere resultaten.”