Ruimte voor kinderen

Eigen verantwoordelijkheid creëren

Op de Wizard zijn we van mening dat kinderen zich beter kunnen ontwikkelen als wij ze ruimte geven. Leerlingen leren dat ze zelf verantwoordelijkheid moeten dragen. Verantwoordelijkheid voor hun eigen leren, voor het werk dat ze leveren, maar ook verantwoordelijk zijn in de omgang met anderen.