Leerlingenraad

 

Waarom een leerlingenraad?

 •  De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen;
 •  Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen;
 • Betrokkenheid met school van leerlingen bevorderen;
 • Verantwoordelijkheid voor schoolse zaken bevorderen;
 • De leerlingen een beter inzicht in de organisatie van de school bijbrengen;
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen;
 • De leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is;
 • Bevorderen van actief burgerschap.
 • De organisatie

In elke groep wordt er 1 leerling gekozen die namens de groep het woord zullen voeren in de leerlingenraad;

 • De laatste notulen worden gepubliceerd op deze website met eigen tabblad “leerlingenraad”;
 • De leerlingenraad komt 5 á 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd;
 • Bij elke vergadering is één van de leerkrachten als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig;
 •  De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas;
 •  De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad;
 •  Leerlingenraad heeft een eigen stukje op de website met een foto van de leerlingenraad, een algemeen stukje en de notulen van de vergaderingen.

Mogelijke onderwerpen waar de leerlingenraad over kan vergaderen:

 •  De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas;
 •  Leden van de leerlingenraad worden aangesproken;
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën;
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen;
 • Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de ouderraad, de medezeggenschapsraad of het team;
 •  Het gebruik en de inrichting van het schoolplein;
 • Invulling van de vrijdagmiddagen voor een vakantie;
 • Advies bij de organisatie van het schoolreisje;
 • Invulling geven aan schoolviering;
 •  Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes;
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten.