De ouderraad

De oudervereniging heeft als belangrijkste doelstel­ling de school actief te ondersteunen in haar onderwijstaak. Daarnaast proberen wij de ouderbetrok­kenheid te stimuleren en te activeren. Verder innen en beheren wij de schoolreisgelden en de gelden die door de ouders worden opgebracht (vrijwillige ouderbijdrage).

Om al deze activiteiten goed te kunnen begeleiden (financieren) hebben wij een volgende onderverdeling gemaakt in de OR:

Dagelijks bestuur
Onderhoudt het contact met de directie. Beheert het ledenbestand en voert de administratie van de vereniging. Houdt toezicht op en beheert de schoolreisgelden. Organiseert algemene ledenvergadering  in samenwerking met het schoolteam.

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie zorgt in overleg en samenwerking met de leerkrachten voor het vieren van bijzondere (feest)dagen met de kinderen. Verder zorgt zij voor een aantal verrassingen voor de kinderen tussendoor. Ook kunnen leerkrachten de activiteitencommissie om ondersteuning vragen bij bijzondere projecten zoals het verzorgen van koffie en thee voor ouders bij verschillende gelegenheden. Voor het uitvoeren van deze activiteiten beschikt de activiteitencommissie over een eigen budget.

Samenwerken met het schoolteam

Een goede afstemming en samenwerking tussen leerkrachten, ouders en de activiteitencommissie is een vereiste voor succes bij het slagen van de te organiseren feesten. Daarom wordt per activiteit een kleine commissie samengesteld. Daar zitten enkele leden van de activiteitencommissie in en minimaal drie leerkrachten verdeeld over de onder- midden- en bovenbouw.

Daarnaast helpen de klassenouders in overleg met de groepsleerkracht de ouderraad met de te regelen zaken in hun groep of om andere ouders te benaderen.

Contactgegevens
Wilt u meer weten over de ouderraad of wilt lid worden en meehelpen bij een of meerdere activiteiten? Neem dan contact met ons op via: or@dewizard.nl

Heeft u een financiële vraag, dan kunt u een email sturen naar: penningmeester.ov.dewizard@gmail.com

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld wil alle kinderen de kans bieden hun talenten te benutten. Als u een laag inkomen hebt, kunt u in aanmerking komen voor de Leergeld Cheque. Zo kan uw kind gratis of voor een klein bedrag meedoen met sport, dans of cultuur. Maar ook aan schoolreisjes en -kampen. Meer informatie hierover kunt u vinden bij het digitale gemeenteloket van de Gemeente Deventer.

 

Dit zijn onze ouderraadleden

Marjolein Bunskoek

Esther Roerdink

Anouck Driessen

Nick Veltman

Hannelore Braam

Brenda Wilmink

Jolanda Brussen

Danny de Rijk