Peuterspelen 

Een plezier brengende, voor- en vroegschoolse educatie.

Wilt u uw kindje op een speelse manier voorbereiden op de basisschool en is hij/zij tussen de 2 en 4 jaar oud. Kom gezellig peuterspelen op de Company!

Bij het peuterspelen staat het spelend leren centraal. Door een uitdagende omgeving te creëren proberen we kinderen optimaal te stimuleren en te ondersteunen in hun ontwikkeling. Hierbij bieden wij extra aandacht en zorg voor peuters met een taal- of ontwikkelingsachterstand.

Gaat uw kind dan al leren zoals op school? Nee, jonge kinderen leren vooral door te spelen. Spelen is ontdekken en spelen is groeien. Ons VVE (voor – en vroegschoolse educatie) totaalprogramma Uk & Puk helpt ze daar extra bij. Taalontwikkeling staat daarbij voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat zijn belangrijke onderdelen. Daarnaast is er bij Uk & Puk aandacht voor sociale vaardigheden, motoriek en is er een eerste oriëntatie op rekenen. Natuurlijk spelen wij ook graag buiten op ons mooie plein.

Handpop Puk is het speelkameraadje van kinderen. In de meeste activiteiten speelt hij een rol. Puk maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen. De thema’s binnen Uk & Puk sluiten aan op de belevingswereld van peuters.

Peuterspelen is naast leuk dus ook heel erg leerzaam!

We streven naar hoge pedagogische kwaliteit en een goede afstemming en doorgaande leerlijn met het basisonderwijs. Ook vinden wij contact en betrokkenheid van ouders erg belangrijk. Door ouders zoveel mogelijk te betrekken kunnen wij het kind optimaal stimuleren in zijn/haar ontwikkeling. Wanneer uw kind bijna 4 jaar is zorgen wij dat er een warme overdracht is naar de basisschool.

Peuterspelen op de Wizard is iedere 5 dagen in de week geopend van 8.30 tot 12.30.

 

 

Meer informatie of een rondleiding?

 

 

Graag een keer een kijkje nemen?

U en uw kind zijn van harte welkom!

Voor vragen of meer informatie bel of mail gerust naar De Company of kijk rond op onze website of sociale media.

info@de-company.nl

0570-517451