De medezeggenschapsraad

 

Welkom op de medezeggenschapsraad pagina. Op deze pagina geven we wat meer uitleg wat we doen en wie we zijn als medezeggenschapsraad. Wat doet de medezeggenschapsraad.

Via de medezeggenschapsRaad of kortweg MR zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Over verschillende onderwerpen praat de medezeggenschapsraad mee. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het schoolplan, de formatie en de verkeersveiligheid rond de school maar ook het onderhoud van de school.
De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op het schoolbeleid. Dit doet de medezeggenschapsraad in onderling overleg in de school met zoveel mogelijk betrokkenen.

De medezeggenschapsraad:
· Bevordert openheid en onderling overleg in de school;
· Doet verslag van de werkzaamheden en overlegt met andere geledingen op school
. Voor een aantal onderwerpen moet de school, advies of instemming vragen aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. Daarmee is de medezeggenschapraad een belangrijke manier om mee te praten over het beleid op school.
. De MR kan natuurlijk ook zelf onderwerpen bespreekbaar maken. Welke onderwerpen dit precies zijn is geregeld en terug te vinden in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS), waarover hier meer informatie is te vinden: https://www.infowms.nl/.

Hoe ziet dit eruit in de praktijk?
De MR komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar om verschillende onderwerpen te bespreken. Dit kan dus gaan over het schoolplan, de begroting, huisvesting, maar ook buitenschoolse opvang of andere belangrijke onderwerpen, zoals zeer recent Corona en thuisles.
De notulen hiervan zijn openbaar en worden hier op deze pagina gedeeld. De bijeenkomsten zijn ook openbaar. Dus door iedere ouder, of personeelslid als toehoorder bij te wonen. Wil je eens komen kijken of luisteren? Stuur dan een mail naar mr@dewizard.nl

Enthousiast geworden?
Ben je nu zelf een betrokken ouder die tijd vrij wil maken om de belangen van ouders en leerlingen te behartigen? Een ouder die op een positieve manier kritisch is? En met een open houding schoolinhoudelijke zaken kan benaderen? Dan nodigen we je uit om zitting te nemen in de MR! Neem contact op met de MR via mr@dewizard.nl of een van de leden

Notulen

– oktober 2023

– juni 2023

– oktober 2022

– mei 2022

– april 2022

– februari 2022

Frank Ouwehand

Jan Willem Logtenberg