Peuterspelen de Wizard

In het BSO lokaal van BSO De Wizard start De Company vanaf 5 januari 2015 met Peuterspelen De Wizard. Tijdens reguliere schoolweken is Peuterspelen geopend voor alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar. De inloop en mogelijkheid om samen met uw kind te starten met een activiteit of te spreken met een van de pedagogisch medewerkers is van 8.30 tot 9.00 uur. Om 9.00 uur start het programma. Om 11.45 uur eindigt het programma en kunnen de kinderen tot 12.15 uur worden opgehaald. Binnen deze tijd vindt de overdracht tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers plaats.

Peuterspelen de Wizard

Eén van onze speerpunten voor Peuterspelen in 2015 ligt bij peuters met een ontwikkelingsvoorsprong.  Ons huidige programma wordt uitgebreid met mogelijkheden voor deze peuters. We maken gebruik van het VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) programma Uk en Puk. Dit programma is geschikt voor kinderen met een VVE-indicatie. Spelen staat centraal. Uk & Puk is een totaalprogramma. De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels. De toevoeging van mogelijkheden voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong aan ons huidige programma is een verrijking voor het Peuterspelen en sluit aan bij de visie over passend onderwijs.

Opgeven kan via de website van De Company www.de-company.nl, inschrijven Peuterspelen. Voor meer informatie over De Company en Peuterspelen kunt u contact opnemen via email info@de-company.nl of telefoonnummer: 0570-517451.